Sub-categories
Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій
Кафедра системного програмного забезпечення та технологій ДН
Кафедра економічної кібернетики та прикладної економіки
Кафедра економіки та моделювання ринкових відносин
Кафедра клінічної психології
Кафедра соціальних теорій
Секція іноземних мов

Page:  1  2  ()
Courses 
ІНОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА
СУЧАСНА ПСИХОЛОГІЧНА НАУКА У НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ
КОРПОРАЦІЇ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ІСТОРИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
ІНОЗЕМНА МОВА
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКИ
Казначейська справа
1к_ФИТ_ИИПО_2012
ІНВЕСТИЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ КОЛЕДЖInformation
ІНОЗЕМНА МОВА (КОВАЛЬЧУК)Information
ВІКТІМОЛОГІЯ
ВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
ВИЩА МАТЕМАТИКАInformation
МЕНЕДЖМЕНТInformation
Мотивація персоналу(СПЕЦКУРС № 2)
ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯInformation
ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯInformation
ПРАКТИКУМ З СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇInformation

(x)

Admin Shortcut keys

Ctrl+Shift+K : Shortcut Details Esc : Return to Moodle
Ctrl+Shift+B : Manage Blocks Ctrl+Shift+M : Manage Activities
Ctrl+Shift+F : Manage Filters Ctrl+Shift+A : Manage Authentication
Ctrl+Shift+S : Schedule calendar Ctrl+Shift+C : Add/Edit Courses
Ctrl+Shift+E : Edit Mode toggle Ctrl+Shift+M : Notifications
Ctrl+Shift+L : Live Logs Ctrl+Shift+U : Browse Users
Ctrl+Shift+H : Moodle Homepage Ctrl+Shift+D : Logout