Сторінка:  1  2  3  4  5  6  ()
Курси 
ІНОЗЕМНА МОВА 2015 ( ТЕРЕЩЕНКО)Інформація
СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТІнформація
ПРАКТИКУМ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИІнформація
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
Нормативно-правова база СРІнформація
МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИІнформація
ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКАІнформація
ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ Інформація
Дискурсні технології маніпулювання свідомістю
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯДля цього курсу потрібне кодове словоІнформація
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПСИХОЛОГІЯ РЕКЛАМИІнформація
ТРУДОВЕ ПРАВОІнформація
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯІнформація
СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБІнформація
ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇІнформація
КУЛЬТУРА ТА ТЕХНІКА МОВЛЕННЯІнформація
ПСИХОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИІнформація
ІНОЗЕМНА МОВА 2014Інформація
КОНФЛІКТОЛОГІЯ (ТЕРЕЩЕНКО Г.О.)Інформація

(x)

Admin Shortcut keys

Ctrl+Shift+K : Shortcut Details Esc : Return to Moodle
Ctrl+Shift+B : Manage Blocks Ctrl+Shift+M : Manage Activities
Ctrl+Shift+F : Manage Filters Ctrl+Shift+A : Manage Authentication
Ctrl+Shift+S : Schedule calendar Ctrl+Shift+C : Add/Edit Courses
Ctrl+Shift+E : Edit Mode toggle Ctrl+Shift+M : Notifications
Ctrl+Shift+L : Live Logs Ctrl+Shift+U : Browse Users
Ctrl+Shift+H : Moodle Homepage Ctrl+Shift+D : Logout