Page:  1  2  3  4  5  6  ()
Courses 
ІНОЗЕМНА МОВА 2015 ( ТЕРЕЩЕНКО)Information
СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТInformation
ПРАКТИКУМ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИInformation
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
Нормативно-правова база СРInformation
МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИInformation
ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКАInformation
ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ Information
Дискурсні технології маніпулювання свідомістю
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯThis course requires an enrolment keyInformation
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПСИХОЛОГІЯ РЕКЛАМИInformation
ТРУДОВЕ ПРАВОInformation
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯInformation
СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБInformation
ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇInformation
КУЛЬТУРА ТА ТЕХНІКА МОВЛЕННЯInformation
ПСИХОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИInformation
ІНОЗЕМНА МОВА 2014Information
КОНФЛІКТОЛОГІЯ (ТЕРЕЩЕНКО Г.О.)Information

(x)

Admin Shortcut keys

Ctrl+Shift+K : Shortcut Details Esc : Return to Moodle
Ctrl+Shift+B : Manage Blocks Ctrl+Shift+M : Manage Activities
Ctrl+Shift+F : Manage Filters Ctrl+Shift+A : Manage Authentication
Ctrl+Shift+S : Schedule calendar Ctrl+Shift+C : Add/Edit Courses
Ctrl+Shift+E : Edit Mode toggle Ctrl+Shift+M : Notifications
Ctrl+Shift+L : Live Logs Ctrl+Shift+U : Browse Users
Ctrl+Shift+H : Moodle Homepage Ctrl+Shift+D : Logout