Сторінка:  1  2  ()
Курси 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ФКУІнформація
ФІЗИКАІнформація
АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРЫ ДАННЫХІнформація
ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКАІнформація
ПРОГРАМУВАННЯІнформація
ПРАВОЗНАВСТВО
ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИДля цього курсу потрібне кодове словоІнформація
РІВНЯННЯ МАТИМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ
ІНФОРМАТИКА ТА КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНІКА (ЗАЛЕЦЬКА І.О.)Інформація
МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙІнформація
СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (Лісіцина І.М.)
ІНФОРМАТИКА ТА КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНІКА (МЕРЕЖКО І.)Інформація
ВСТУП ДО ТФКЗ
ВИЩА МАТЕМАТИКА
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕОМ 2012-2013 н.р.Інформація
Комп'ютерні мережіІнформація
ІНФОРМАТИКА ТА КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНІКАІнформація
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ФІНАНСОВО - КРЕДИТНИХ УСТАНОВАХ II семестрІнформація
ОСНОВИ КОМП'ЮТЕРНОГО НАБОРУІнформація
ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКАІнформація

(x)

Admin Shortcut keys

Ctrl+Shift+K : Shortcut Details Esc : Return to Moodle
Ctrl+Shift+B : Manage Blocks Ctrl+Shift+M : Manage Activities
Ctrl+Shift+F : Manage Filters Ctrl+Shift+A : Manage Authentication
Ctrl+Shift+S : Schedule calendar Ctrl+Shift+C : Add/Edit Courses
Ctrl+Shift+E : Edit Mode toggle Ctrl+Shift+M : Notifications
Ctrl+Shift+L : Live Logs Ctrl+Shift+U : Browse Users
Ctrl+Shift+H : Moodle Homepage Ctrl+Shift+D : Logout