математика»
Спеціальність:5.04030101 математика»

  • Курс читают В.В. Кутаров и В. М. Любота.
  • Архітектура комп'ютерів - курс для студентів 3 року навчання за напрямком "прикладна математика", розробник курса та тьютор - доцент О.М. Альошин.

    Курс призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 7.091501 "комп'ютерні системи та мережі" та відповідає робочій програмі курсу "
    Архітектура комп'ютерів", затвердженої на засіданні кафедри СПЗ та ДН від ... .
  • Курс призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 7.091501 "комп'ютерні системи та мережі" та відповідає робочій програмі курсу "Структура даних та комп'ютерна алгебра", затвердженої на засіданні кафедри СПЗ та ДН від ... .

(x)

Admin Shortcut keys

Ctrl+Shift+K : Shortcut Details Esc : Return to Moodle
Ctrl+Shift+B : Manage Blocks Ctrl+Shift+M : Manage Activities
Ctrl+Shift+F : Manage Filters Ctrl+Shift+A : Manage Authentication
Ctrl+Shift+S : Schedule calendar Ctrl+Shift+C : Add/Edit Courses
Ctrl+Shift+E : Edit Mode toggle Ctrl+Shift+M : Notifications
Ctrl+Shift+L : Live Logs Ctrl+Shift+U : Browse Users
Ctrl+Shift+H : Moodle Homepage Ctrl+Shift+D : Logout